НАЧАЛО


ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ

Ново поколение Jet wash системи на самообслужване Prestige Car Wash

Нова концепция на системите за  измиване под високо налягане е предназначена да отговори на всички изисквания на вашите клиенти както

и да  увеличи  приходите ви …

Дизайн и технология обединени в една система «гъвкава» и лесно приспособима. При избор на система на самообслужване  “ Prestige Car Wash ” на клиента се гарантира получаване на оптимални резултати от грижата за колата, благодарение на предлагания широк спектър от програми.

Серията Fast Wash  включва няколко мулти функционални измивни отделения , които могат да бъдат инсталирани в технологично помещение или или в новите Self- Prestige шкафове